Oriau agor

Mae’r Vale wedi ailagor, ac mae ar agor ar yr amseroedd hyn:
Dydd Iau o 5pm tan 12 canol nos
Dydd Gwener o 5pm tan 1am
Dydd Sadwrn o 1pm tan 1am

Opening hours

The Vale has reopened, and will be open at these times:
Thursday from 5pm until 12 midnight
Friday from 5pm until 1am
Saturday from 1pm until 1am

Gyda chyngor a chefnogaeth Canolfan Cydweithredol Cymru.

With advice and support from Wales Co-operative Centre.