Tafarn Dyffryn Aeron

Croeso i wefan yr ymgyrch lwyddiannus i godi arian i brynu’r dafarn. Mae gwybodaeth am Fenter Tafarn Dyffryn Aeron ar gael ar y dudalen Gwybodaeth, a rhai uchafbwyntiau diweddar ar y dudalen Newyddion.

I gael hyd i wybodaeth gyfredol am y dafarn, digwyddiadau, oriau agor ayb. ewch i’n tudalennau Facebook neu Twitter.

Vale of Aeron

Welcome to the website of the successful campaign to raise money to buy the pub. Information about Menter Tafarn Dyffryn Aeron can be found on the information page, and some current highlights on the News page.

To find up to date information about the pub, events, opening hours etc. please visit our Facebook and Twitter pages.

Gyda chyngor a chefnogaeth Canolfan Cydweithredol Cymru – Cwmpas.

With advice and support from Wales Co-operative Centre – Cwmpas.